گردونه ی محسن رمضانی کیان کیمیا
محسن رمضانی (تبلیغ)

تولید و فروش اسید هگزا فلوئورو سیلیسیک و اسید هگزافلوروتیتانیک و اسید فلوبوریک

کیان کیمیا تولیدکننده و فروشنده اسید های خاص آمادگی خود را جهت همکاری با مشتریان گرامی اعلام میدارد: -تولید و فروش اسید هگزافلوروسیلیسیک با فرمول شیمیایی H2SiF6(هگزافلوئوروسیلیسیک-فلوروسیلیس-اسید آبکاری-FKS) با درصد خلوص 50 -تولید و فروش اسید هگزافلوروتیتانیک با فرمول شیمیایی بیشتر ..
محسن رمضانی (تبلیغ)

تولید و فروش اسید هگزا فلوئورو سیلیسیک و اسید هگزافلوروتیتانیک و اسید فلوبوریک

کیان کیمیا تولیدکننده و فروشنده اسید های خاص آمادگی خود را جهت همکاری با مشتریان گرامی اعلام میدارد: -تولید و فروش اسید هگزافلوروسیلیسیک با فرمول شیمیایی H2SiF6(هگزافلوئوروسیلیسیک-فلوروسیلیس-اسید آبکاری-FKS) با درصد خلوص 50 -تولید و فروش اسید هگزافلوروتیتانیک با فرمول شیمیایی بیشتر ..
محسن رمضانی (تبلیغ)

تولید و فروش اسید هگزا فلوئورو سیلیسیک و اسید هگزافلوروتیتانیک و اسید فلوبوریک

کیان کیمیا تولیدکننده و فروشنده اسید های خاص آمادگی خود را جهت همکاری با مشتریان گرامی اعلام میدارد: -تولید و فروش اسید هگزافلوروسیلیسیک با فرمول شیمیایی H2SiF6(هگزافلوئوروسیلیسیک-فلوروسیلیس-اسید آبکاری-FKS) با درصد خلوص 50 -تولید و فروش اسید هگزافلوروتیتانیک با فرمول شیمیایی بیشتر ..
محسن رمضانی (مقاله)

اسید هگزافلوئوروسیلیسیک

اسید هگزافلوئوروسیلیسیک با فرمول شیمیایی H2SiF6 که به نامهای اسید اف کا اس-اسید سیلیسیک-هیدروفلوروسیلیسیک ... نیز شناخته میشود. اسید هگزافلوئوروسیلیسیک از مشتقات اسید هیدروژن فلوراید بوده که جزء اسیدهای خاص در بازار میباشد که مایعی است خورنده با بوی تند که عمدتا محصول جانبی تولبیشتر ...
محسن رمضانی (محصول)

اسید مونو سیلیسیک

کیان کیمیا تولید کننده اسید مونو سیلیسیک(اسید اورتو سیلیسیک) با نام کلی اسید سیلیسیک با فرمول شیمیایی Si(OH)4 پودری با درصد خلوص بالای 99 درصد میباشد. بسته بندی در پک های بیست کیلویی یا به دلخواه مشتریبیشتر ...
محسن رمضانی (محصول)

اسید هگزافلوئوروسیلیسیک

کیان کیمیا تولید کندده اسید هگزافلوئوروسیلیسیک با فرمول شیمیایی H2SiF6 با درجه اسیدی حداقل 50 که در گالن های بیست لیتری بسته بندی شده و بنا به درخواست مشتری قابل تغییر نیز میباشد.بیشتر ...

 |